RAVINTEET

Typpi

Typpi on alkuaine, jota on ilmakehässä 78%. Typpi esiintyy erilaisina yhdisteinä myös maaperässä ja vesistöissä. Luonnossa typpi kiertää tuottajien ja kuluttajien kautta hajottajille, jotka palauttavat sen ammoniakkimuunnoksen ja nitrifikaationkautta nitraateiksi. Nitraatit ovat kasveille, eli tuottajille käyttökelpoista typpeä, joka siirtyy maaperästä suoraan kasvien käyttöön.

Typpi

Ilmakehä sisältää vapaana alkuaineena olevaa typpeä 78 %. Typpeä saadaan ilmasta esimerkiksi kylvämällä typpeä sitovia palkokasveja (pavut ja herneet) tai käyttämällä viljelyssä teollisesti valmistettua typpilannoitetta. Typpeä on myös karjanlannassa, josta sitä saadaan pelloille. Typpi on uusiutuva ravinne, eikä sen loppumisesta ole huolta. Toisaalta, typpi muuttuu ihmisen toiminta seurauksena reaktiiviseen muotoon, minkä vuoksi kasvit eivät pysty käyttämään typpeä hyödyksi, vaan sadevedet huuhtovat typpeä vesistöihin. Tästä seuraa vesistöjen rehevöitymistä.

Typpi on kasvien keskeisin ravinne. Sen tehtävä on useissa kasvuun liittyvissä toiminnoissa ja rakenteissa. Typen merkittävin tehtävä on muodostaa kasvissa valkuaisaineita. Typen puutos hidastaa kasvin kasvua.

Typpi kiertää ilmakehän, kasvuston eli biomassan ja maaperän välillä. Se muuttaa muotoaan eri paikoissa.
Typpi on kasvien käytettävissä ammoniumnitraattina, ammoniakkina typpi haihtuu ilmaan.

Luonnossa typpi kiertää tuottajien ja kuluttajien kautta hajottajille, jotka palauttavat sen ammoniakkimuunnoksen ja nitrifikaationkautta nitraateiksi. Nitraatit ovat kasveille, eli tuottajille käyttökelpoista typpeä, joka siirtyy maaperästä suoraan kasvien käyttöön. Erilaiset bakteerit ovat tärkeässä asemassa typen kierrossa. Maaperän denitrifioivatbakteerit vapauttavat typpeä ilmakehään, josta toiset bakteerit sitovat sitä vedyn kanssa ammoniakiksi. Ammoniakki puolestaan muuttuu eräiden bakteerien avulla kasvien hyödynnettäväksi nitriitiksi.

Seuraa Prezissä miten typpi kiertää luonnossa:

Kuvassa kuvataan typen luontaista kiertokulkua maaperässä ja ilmassa.
Typin luontainen kierto (Prezi)
Kansikuva Prezi-esitykselle Typpilannotteiden valmistus ja ympäristövaikutukset
Typpilannoitteiden valmistus ja ympäristövaikutukset (Prezi)

Typensidonta ilmakehästä kasvien avulla

Maaperässä on runsaasti bakteereja, jotka pystyvät sitomaan ilmakehän typpeä (N2) ja muuttamaan sen kasveille käyttökelpoiseen muotoon (NH3).

Osa typpeä sitovista bakteereista elää symbioosissa kasvien juurinystyröissä. Bakteerit luovuttavat sitomaansa typpeä isäntäkasville ammoniakkimuodossa ja saavat vastineeksi tarvitsemiaan muita ravinteita ja hiilihydraatteja.