Tutkimus ja kehittäminen

Ravinteiden kierrätystä edistetään monissa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa. Hankkeita toteuttavat erilaiset organisaatiot usein hyvin monialaisesti, sillä ravinteiden kierrätyksen kehittäminen edellyttää poikkitieteellistä osaamista ja ammattitaitoa.

Hankkeita

Täältä löydät laajan joukon ajankohtaisia ravinnekierrätyksen hankkeita. Voit hyödyntää hankkeita, kun haluat syventyä tarkemmin johonkin ravinnekierrätyksen teemaan opetuksessasi, opinnoissasi tai tietojesi kartuttamiseen.

Lisätiedon lähteitä

Tänne on koottu ravinnekierrätykseen liittyviä  raportteja, selvityksiä ja linkkejä. Näitä  voit hyödyntää, kun haluat syventyä tarkemmin johonkin ravinnekierrätyksen teemaan.