RAVINTEET KIERROSSA

Ravinteet kulutuksessa

Kuluttajat saavat ravinteet pitkälle jalostetussa muodossa, valmiina käytettäväksi. Ennen kuin tuote on kaupassa ostettavana, on sen tuotantoon panostettu paljon. Kaupat pitävät tarjolla laajan valikoiman erilaisia tuotteiksi muodostuneita ravinteita, jotka kuluttaja ostaa käyttöönsä. 

Alkutuotannossa tuotetaan ravinteiden avulla elintarvikkeita, kuituja kankaisiin, puuta ja puusta paperia kulutusta varten. Tuotantoketju on monivaiheinen ja sitoo paljon energiaa lopputuotteen aikaansaamiseksi.

Tuotteet jatkojalostetaan usein teollisuudessa, jossa ravinteiden avulla aikaansaadut raaka-aineet muuttuvat käyttötavaroiksi ja elintarvikkeiksi kauppojen hyllyille. Kaupassa ravinteet ovat sitoutuneina tuotteisiin. Kuluttajat saavat ravinteet pitkälle jalostetussa muodossa, valmiina käytettäväksi. Kulutuksessa syntyy ravinnehävikkiä. Hävikkiä on ravinteiden käytön ja kierron kannalta erittäin tärkeää torjua.

Ympyrädiagrammi ruokahävikin jakautumisesta viiteen pääkategoriaan
Kuva: Luonnonvarakeskus, https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/ruokahavikki/
Esikatselukuva PDF-esityksestä Ravinteet ruokajärjestelmässä
Kuva: Ravinnevirrat ruokajärjestelmässä

Alkutuotanto

Tuotannossa syntyvien ravinnesivuvirtojen hyödyntämiseen on kehitetty erilaisia ravinteiden hyödyntämistapoja. Alkutuotannossa syntyviä sivuvirtoja on useita. Kasvintuotannossa sääolosuhteista johtuvat laatutappiot synnyttävät eläinten rehuksi kelpaavaa viljaa ihmisravinnon sijaan. Tilalla kuolleiden eläinten raatojen käyttö lannoitteena on yksi esimerkki ravinnesivuvirrasta. Opi lisää tutustumalla Honkajoki Oy:n toiminnasta kertovaan videoon:

Kauppa ja kuluttaja

Kaupassa ja kotitalouksissa syntyvää ruokahävikkiä on paljon ja siihen voidaan vaikuttaa monella eri tavalla. Kun heittää valmiin, vanhentuneen tuotteen pois, heittää samalla koko tuotantoketjussa käytetyn energian, ajan, ravinteet ja rahan menemään.

Ennen kuin tuote on kaupassa ostettavana, on sen tuotantoon panostettu paljon. Viljelijä on hankkinut siemenet, lannoitteet, rehut ja uhrannut paljon työtä viljelyn sekä karjan kasvatuksen osalta. Tilalta tuotteet lähtevät raaka-aineina elintarvikkeita jalostavaan yritykseen, jossa niistä tehdään kuluttajalle sopivia ruokia. Valmiit tuotteet tulevat kauppaan sovittuun aikaan ja odottavat kuluttajan noutamista. Kauppa pitää tarjolla laajan valikoiman erilaisia tuotteiksi muodostuneita ravinteita, joista valitettavasti aina osa päätyy pois heitettäväksi, jos niiden käytettävä ennen päivämäärä umpeutuu ennen myyntiä. Parasta ennen päivämäärä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei tuotetta voi enää käyttää, vaan aintinvaraisesti voi todeta onko tuote vielä syötäväksi sopiva. Näin voimme vähentää hävikkiä. Ruokahävikin vähentämiseen ratkaisuna on suunnitelmallisuus niin kaupan kuin kuluttajankin osalta.

Biojätettä syntyy esimerkiksi vihannesten ja hedelmien kuorista eli ainesosista, joita ei voi syödä. Biojätteen hyvä, oikeaoppinen käsittely saattaa ravinteet uudelleen kiertoon ja hyötykäyttöön.

Opi lisää omenaesimerkin avulla miten voit edistää ravinteiden kierrätystä:

Teollisuus

Teollisessa tuotannossa syntyy ravinnepitoisia sivuvirtoja. Sivuvirtoja syntyy päätuotteiden valmistuksessa ja niitä voidaan hyödyntää muiden tuotteiden valmistuksessa. Teollisuus hyödyntää myös kierrätettyjä raaka-aineita. Esimerkiksi paperia voidaan kierrättää, jolloin siihen sitoutuneet ravinteet tulevat uusiokäyttöön. Vaatteisiin sitoutuneita ravinteita ei tule ajateltua ravinteina. Vaatteiden elinkaari on lyhyt ja siitä syntyy valtavat määrät jätettä vuosittain.

Oheisesta videosta voit tutustua miten Soilfood Oy tekee teollisuuden sivuvirroista kierrätyslannoitteita:

Esikatselukuva PDF-esityksestä Tiesitkö paperin kierrätyksestä tämän?
Kuva: Paperin sisältämät ravinteet on tärkeä saada kiertoon.

Elintarviketeollisuus

Ruokaan sitoutuu paljon ravinteita. Ravinteiden kulkeutuminen alkuaineesta ruuaksi lautaselle on pitkä ja monivaiheinen tapahtumasarja. Viljelijä on hankkinut siemenet, lannoitteet, rehut ja tehnyt paljon työtä viljelyn sekä karjan kasvatuksen osalta. Tilalta tuotteet lähtevät raaka-aineina elintarvikkeita jalostavaan yritykseen, jossa niistä valmistetaan ruokia kuluttajalle.

Tuotannossa syntyy usein hieman ravinnehävikkiä. Esimerkiksi leipomossa saattaa syntyä tuotantoon sopimatonta taikinaa, joka voidaan kierrättää biokaasulaitokselle.

Kotitaloudet

Kotitalouksien ravinteiden kulutus muodostuu pääasiassa ravinnosta. Näiden lisäksi ravinteita on sitoutuneena asumiseen ja vaatetukseen. Ravinteiden käytön näkökulmasta kotitaloudet ovat keskeisessä asemassa ostaessaan elintarvikkeita ja muita hyödykkeitä. Vaatteiden käyttöiän pidentäminen, paperin käytön vähentäminen ja erityisesti ruokaostosten suunnittelu ja suunnitelman toteuttaminen ovat itsessään jo isoja ravinnetekoja ja niillä saadaan aikaan myös taloudellisia säästöjä.

Kuuntele hauska kertomus kotitalouden ravinnekierrätyksestä:

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus käyttää raaka-aineenaan puuta. Puun mukana tuotantolaitoksiin virtaa merkittävä määrä ravinteita, joista suuri osa päätyy tuotantolaitoksen sivuvirtoihin; kiinteisiin jätteisiin ja lietteisiin. Osa sivuvirtajakeista päättyy edelleen kaatopaikalle, mutta pääosin ne päätyvät hyötykäyttöön. Ravinteita sisältävät sivuvirrat päätyvät osin sellaisenaan lannoitevalmisteiksi tai lannoitteiden raaka-aineiksi. Lannoitevalmistelainsäädäntö vaikuttaa metsäteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttömahdollisuuksiin. Lainsäädännön kautta varmistetaan, että lannoitteina ei käytetä sellaisia jakeita, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat liian korkeita.

Opi lisää miten ravinteiden kierrätys on metsäteollisuudessa kehittynyt: