Ravinteet kierrossa

Ravinteet kiertävät maapallon ekosysteemeissä jatkuvasti. Ravinteita on ilmakehässä, maaperässä ja sitoutuneena kasvillisuuteen ja eläimiin. Ravinteita käytetään maa- ja metsätaloudessa, elintarvikkeiden valmistuksessa sekä paperi- ja vaateteollisuudessa. Tuotannossa ja kulutuksessa syntyy aina sivuvirtoja, jotka sisältävät ravinteita. Kulutuksen jälkeen ravinteet joko jatkavat tuotteeseen sitoutuneena tai ne siirtyvät jätevesiin ja biojätteisiin. Jätteisiin sitoutuneet ravinteet tulisi saada takaisin kiertoon.

RAVINTEET ALKUTUOTANNOSSA

Elintarvikkeiden raaka-aineiden tuottaminen ja puun kasvattaminen ovat maa- ja metsätalouden alkutuotantoaTässä alkutuotannossa ravinteet ovat välttämättömiä, koska niitä tarvitaan kasvuun. Alkutuotannosta ravinteet siirtyvät kulutukseen.

RAVINTEET KULUTUKSESSA

Kuluttajat saavat ravinteet pitkälle jalostetussa muodossa, valmiina käytettäväksi. Ennen kuin tuote on kaupassa ostettavana, on sen tuotantoon panostettu paljon. Kaupat pitävät tarjolla laajan valikoiman erilaisia tuotteita, johon ravinteet ovat sitoutuneina. Kulutuksen jälkeen ravinteet kiertävät erilaisissa muodoissa osaksi jätteitä.

RAVINTEET JÄTTEISSÄ

Ravinteet jätteissä eivät ole varsinaisesti jätteitä, jotka kohtaavat elinkaarensa päätöspisteen, vaan ravinnevirtoja. Ravinnevirrat pitää saada uudelleen käyttöön alkutuotannossa, jotta ravinteiden kierrätys toimii.