RAVINTEET

Planeetan rajat

Maapallon kantokyky koostuu yhdeksästä eri osa-alueesta. Näitä kutsutaan myös planeetan rajoiksi. Kun kaikki osa-alueet ovat tasapainossa, niin ihmiskunta ja luonto pysyvät kunnossa myös tuleville sukupolville. Jos kulutuksen, tuotannon, jätteiden ja muun toiminnan luonnolle aiheuttama rasituksen yläraja ylittyy, seurauksena on ympäristötuhoja, jotka heijastuvat hyvinvointiimme ja elinkeinoihimme.

Olemme jo osin ylittäneet planeetan reunaehdot. Kuvassa käsitellään planeettamme kantokyvyn osa-alueita.

Maapallon kantokyky

Maapallomme raaka-ainevarastot ovat rajalliset ja ehtyvät, jos niitä käytetään liikaa. Näin ollen ihmisen on sopeutettava toimintansa maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kantokykyyn. Planeetan rajoja tarkasteleva malli on kehitetty Stocholm Resilience Centressa kuvaamaan sitä, kuinka maailmanlaajuinen kulutus ja tuotanto vaarantavat sekä luonnon, että ihmisen hyvinvoinnin. Rajojen ylittyessä isojen ja äkkinäisten sekä peruuttamattomien ympäristömuutosten riski kasvaa. Erityisen hälyttävää on typen ja fosforin kantokyvyn ylittyminen.

Voimme vähentää typen ja fosforin käytöstä aiheutuvaa kuormitusta kierrättämällä ravinteita ja suosimalla kierrätyslannoitteita.

Lue lisää aiheesta englanniksi: https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

Kantokyvyn osa-alueet:

1. Ilmastonmuutos ​
2. Maankäytön muutokset (esim. metsien hävittäminen) ​
3. Monimuotoisuuden heikkeneminen ​
4. Yläilmakehän otsonikato ​
5. Merien happamoituminen 
6. Makean veden käyttö ​
7. Ilmakehän pienhiukkaskuormitus (mikroskooppiset hiukkaset ilmakehässä, jotka vaikuttavat ilmastoon ja eläviin organismeihin)
8. Kemiallinen saastuminen (esim. orgaaniset yhdisteet, radioaktiiviset aineet, nanomateriaalit ja mikromuovi) ja
9. Typen ja fosforin riittävyys ja kierrätyksen muuttuminen.