TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN

Mikä ORAS?

ORAS on opiskelijoiden koostamaa tietoa ravinteista ja niiden kierrätyksestä. Tieto on koottu tälle opiravinteista.info -sivustolle, jotta sinäkin voisit oppia ravinteista.

Opi ravinteista! -hanke (ORAS)

Ravinteet ja ravinteiden kierrätys ovat merkittäviä asioita ilmastonmuutoksen torjunnassa, kiertotaloudessa ja rehevöitymisen torjunnassa. Ravinteiden ja ravinnekierrätyksen tunnettuus on hajanaista ja joskus jopa virheellistä. Kolme ammattikorkeakoulua ja toisen asteen oppilaitos päättivät ryhtyä toimeen, jolloin syntyi Opi ravinteista! (ORAS) -hanke.

Hankkeessa tehtiin ravinteita ja niiden kierrätystä tunnetuksi ja hyväksytyksi. Hankkeen päärooliin ja ravinneviestien kuljettajiksi valittiin opiskelijat. Opiskelijat suunnittelivat ja tuottivat osana opintojaan videoita, podcasteja, visuaalisia esityksiä, postereita, infograafeja, oppaita ja mobiilipelejä ravinnekierrätyksestä. Näillä oivalluksilla, jotka on opiravinteista.info -sivustolle koottu, herätellään kiinnostusta ja innostusta ravinteisiin.

Hanketta veivät eteenpäin nämä perusajatukset:
1) Ravinteet ovat osa jokaisen ihmisen arkea ja tämä kytkös tulee tehdä näkyväksi. 
2) Opiskelijoilla on kekseliäisyyttä ja ideoita, joiden avulla he voivat innostaa kollegoitaan oppimaan lisää ravinteista. 
3) Monialainen yhteistyö kehittää ajattelua ja laajentaa ymmärrystä.

Opi ravinteista! (ORAS) -hanke toteutettiin Tampereen, Lapin ja Hämeen ammattikorkeakoulujen sekä Suomen ympäristöopisto Syklin monialaisena yhteistyönä vuosina 2018-2020. Hankkeeseen osallistui tulevia metsätalousinsinöörejä, agrologeja, tietojenkäsittelyn ja liiketalouden tradenomeja, medianomeja, ympäristöinsinöörejä (Energy and environmental engineering -koulutusohjelmasta) ja ympäristösuunnittelijoita. Opiskelijoiden tukena oli joukko viestinnän ja ravinnekierrätyksen asiantuntijoita. Hankkeen mahdollisti ympäristöministeriön rahoitus Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta.

Lisätietoja:

Eija Raimovaara
projektiasiantuntija
Hämeen ammattikorkeakoulu
Puhelin 046 922 6388
eija.raimovaara(at)hamk.fi

Useita ihmisiä isossa luentosalissa
Kuvassa oppimateriaalin tuottamiseen osallistuneita opiskelijoita.