TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN

Hankkeet

Olemme koonneet sivustolle laajan joukon ajankohtaisia ravinnekierrätyksen hankkeita. ​Voit hyödyntää hankkeita, kun haluat syventyä tarkemmin johonkin ravinnekierrätyksen teemaan opetuksessasi, opinnoissasi tai tietämyksesi kasvattamiseksi.​ Pyrimme päivittämään hankerekisteriä muutaman kerran vuodessa.

Hankerekisteri

Korven opetusmaatilan ravinnetaseet 2018 (Osa RE-maatila -hankekokonaisuutta)
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulut ja ammattiopistot
RE-maatila, ravinnetase, lannoitus, sato, lohko, typpi, fosfori, tase
Luomutietopankki – Fosforin käyttökelpoisuuden parantaminen ja päästöjen vähentäminen parantamalla maan kasvukuntoa
Luomuinstituutti
Luomutietopankki, fosfori, maanparannus, ravinne, ravinteiden käyttökelpoisuus, huuhtoutuminen, päästö, Luomuinstituutti
KOTOMA – Maatalouden vesiensuojelun kohdentaminen oikeille alueille
Varsinais-Suomen ELY-keskus
KOTOMA, vesiensuojelu, paikkatieto, lanta, kipsi, biohiili, rakennekalkki, eroosio, kohdentaminen, salaojitus, suojavyöhyke, maatalous, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ravinneneutraali kunta
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ravinneneutraali kunta, fosfori, ravinnekierrätys, yhteistyö, toimintamalli, kunta, energia, omavaraisuus, ravinne, Varsinais-Suomen ELY-keskus
BIORENT – Biojätteen lajittelun tehostaminen ja ruokahävikin vähentäminen vuokra-asuntokiinteistöissä
HSY, Kojamo Oyj, Sato Oyj, From Waste to Taste ry, Rhea Solutions Oy
BIORENT, biojäte, kierrätys, kansalainen, asuminen, neuvonta, lajittelu, hävikki, HSY, Kojamo Oyj, Sato Oyj, From Waste to Taste ry, Rhea Solutions Oy
Ravinteiden kierrätys alkutuotannossa ja sen vaikutukset vesien tilaan – KiertoVesi
Suomen ympäristökeskus
KiertoVesi, valuma, muokkaus, maanrakenne, kuivatus, lannoitus, typenkierto, fosforinkierto, salaojitus, valuma-alue, tietokanta, maatalous, Suomen ympäristökeskus
Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin
Maa- ja kotitalousnaiset, Suomen ympäristökeskus
Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin, ruokahävikki, hävikki, vesistö, ravinne, kotitalous, kansalainen, kuluttaja, koulutus,ruoka, Maa- ja kotitalousnaiset, Suomen ympäristökeskus
Rannat kuntoon – toimintamalli asukkaille ja maanomistajille
Maa- ja kotitalousnaiset, Suomen ympäristökeskus
Rannat kuntoon, levä, kala, lintu, toimintamalli, vedenlaatu, vesikasvi, kansalainen, järvi, ranta, kunnostus, ohje, Maa- ja kotitalousnaiset, Suomen ympäristökeskus
Vähemmän jätettä – enemmän kiertoa
Turun Yliopisto Brahea-keskus
Vähemmän jätettä – enemmän kiertoa, hävikki, ruokahävikki, ravintola, kompostointi, ravinnekierto, biojäte, Turun Yliopisto Brahea-keskus
Ravinnepankki – ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön
Porin kaupunki
Ravinnepankki, hävikki, ruokahävikki, kompostointi, biojäte, jäte, lajittelu, ylijäämäruoka, ruoka-apu, ravitsemispalvelut, lautasjäte, tarjoiluhävikki, Porin kaupunki
Veera – Vesiensuojelua Varsinais-Suomen suurten jokien valuma-alueilla
Aurajokisäätiö sr
Veera, vesistö, ravinnekierto, valuma, vesienhoito, kansalainen, kompostointi, biomassa, Aurajokisäätiö sr