TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN

Hankkeet

Olemme koonneet sivustolle laajan joukon ajankohtaisia ravinnekierrätyksen hankkeita. ​Voit hyödyntää hankkeita, kun haluat syventyä tarkemmin johonkin ravinnekierrätyksen teemaan opetuksessasi, opinnoissasi tai tietämyksesi kasvattamiseksi.​ Pyrimme päivittämään hankerekisteriä muutaman kerran vuodessa.

Hankerekisteri

Sivukierto – Elintarvikeprosessien erilleen kerättyjen sivujakeiden hyödyntäminen
Luonnonvarakeskus
Sivukierto, yhteistyö, sivujae, elintarvike, raaka-aine, jatkojalostus, tiedonvälitys, Luonnonvarakeskus
LAPAMA – Lannan ja orgaanisten lannoitteiden arvon optimointi lohkotasolla
Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgria
LAPAMA, lanta, orgaaninen, lannanarvo, lannoitelaskuri, kierrätyslannoite, orgaaninen lannoite, ravinne, kasvituotanto, peltoviljely, lannoitus, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgria
Legisafe 2 – Legionellabakteerien esiintyminen kiertotaloustuotteissa sekä raaka-aineiden ja hygienisoinnin vaikutus esiintyvyyteen
Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, HSY, Soilfood Oy, Gasum Oy, Biolan Oy, Kekkilä Oy
Legisafe 2, legionellabakteeri, kierrätyslannoite, orgaaninen, lannoite, kasvituotanto, Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, HSY, Soilfood Oy, Gasum Oy, Biolan Oy, Kekkilä Oy
RAKUVE – Rakennekalkki ja ravinnekuitu maatalouden vesiensuojelutoimina
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
RAKUVE, ravinnekuitu, rakennekalkki, fosfori, sivutuote, huuhtoutuminen, ravinteiden sitoutuminen, peltoviljely, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys
Kaupunkiviljelystä järkiruokaa
Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeen Martat, Kauppapuutarhaliitto
Kaupunkiviljelystä järkiruokaa, pientalo, viljely, ruoka, kaupunki, toimintamalli, hajautettu, ravinnekierrätys, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeen Martat, Kauppapuutarhaliitto
Jalotus-Raki – Jalotuksen ravinnekierrätys
Jalotus ry
Jalotus-Raki, jalotuksen ravinnekierrätys, kierrätys, ravinnekierrätys, kestävä kehitys, yhteisöllisyys, vaikuttaminen, kiertotalous, ruoka, Jalotus ry
Kädet multaan -aktiivisen ruokakansalaisuuden toimintamalli
Maa- ja Kotitalousnaisten keskus ry
Kädet multaan, ruokahävikki, varhaiskasvatus, koulu, kansalainen, ravinteidenkierrätys ruoantuotanto, ruokavalinta, ruokakansalaisuus, Maa- ja Kotitalousnaisten keskus ry
Hungry for Saltvik: Ravinnekierrätyksen paikallisyhteisö käyntiin – ruokakansalaiset agroekologisen symbioosin toteuttajina,
Invenire Market Intelligence Oy Ab
Hungry for Saltvik, ruoka, hävikki, ruokahävikki, ruokakansalaisuus, kansalainen, kestävä kehitys, lähiruoka, elintarvikeketju, Invenire Market Intelligence Oy Ab
Samassa vedessä
Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Pyhäjärvi-instituutti
Samassa vedessä, ravinnekuormitus, maatalous, vesiensuojelu, ravinnetietokanta, tieto, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Pyhäjärvi-instituutti
RE-maatila -hankekokonaisuus
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulut ja ammattiopistot
RE-maatila, biokaasu, energiatehokkuus, lanta, omalannoite, ravinnekierrätys, ravinteidenhallinta, ravinne, valkuaisomavaraisuus, hiiliviljely, vähähiilinenkasvituotanto, kosteikko
Fosforikierto Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla (Osa RE-maatila -hankekokonaisuutta)
Hämeen ammattikorkeakoulu
RE-maatila, fosfori, ravinnetase, ravinnekierto, rehu, rehuntuotanto, maidontuotanto, maito, lanta, ravinteet, Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala
Typenkierto Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla (Osa RE-maatila -hankekokonaisuutta)
Hämeen ammattikorkeakoulu
RE-maatila, typpi, typenkierto, ravinnekierto, typpitase, maidontuotanto, rehuntuotanto, lanta, lannoite, Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala