TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN

Hankkeet

Olemme koonneet sivustolle laajan joukon ajankohtaisia ravinnekierrätyksen hankkeita. ​Voit hyödyntää hankkeita, kun haluat syventyä tarkemmin johonkin ravinnekierrätyksen teemaan opetuksessasi, opinnoissasi tai tietämyksesi kasvattamiseksi.​ Pyrimme päivittämään hankerekisteriä muutaman kerran vuodessa.

Hankerekisteri

Opi ravinteista! (ORAS)
Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristöopisto SYKLI
ORAS, Opi ravinteista, ravinnekierrätys, typpi, fosfori, alkutuotanto, kulutus, jäte, koulutus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristöopisto SYKLI
Biokierto – Alueellinen biokiertomalli ravinnekierrätyksen tehostamiseksi
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto
BioKierto, ravinne, ravinnekierrätys, ravinteiden talteenotto, kiertotalous, biokaasu, biohiiili, sivuvirta, levä, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto
Maan puolustuskurssi – vaikuttamispaketti ravinteiden kierrätyksestä ja hiilen sitomisesta
Baltic Sea Action Group
maa, Maan puolustuskurssi, ravinteiden kierrätys,ravinne,valuma, huuhtoutuminen, ravinteiden talteenotto, viljely, hiilen sitominen, Baltic Sea Action Group
NutriCity – Hiedanranta urbaanin ravinnekierron suunnannäyttäjänä
Tampereen kaupunki, Tampereen ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristökeskus
NutriCity, ravinteet, ravinne, huuhtoutuminen, Hiedanranta, Tampere, ravinteiden talteenotto, kuluttaja, Tampereen kaupunki, Tampereen ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristökeskus
Lara laaturavinnehanke – kansallinen laatujärjestelmä kierrätyspohjaisista materiaaleista tuotetuille lannoitevalmisteille
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Vesilaitosyhdistys ry
Laatulannoite, laatu, kierrätyslannoite, ravinteiden talteenotto, lannoite, lannoitevalmiste, ravinne, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Vesilaitosyhdistys ry, lara
Peltokuitu – Kuitulietettä peltoon ravinteiden välittäjäksi syksystä seuraavalle kasvukaudelle
Luonnonvarakeskus, Tampereen kaupunki, Ammattiopisto Livia
Peltokuitu, ravinne, huuhtoutuminen, ravinteiden sitominen, Luonnonvarakeskus, Tampereen kaupunki, Ammattiopisto Livia
Lietehiili – Hiiltämällä jätevesien ravinteet kiertoon
HSY, Luonnonvarakeskus, Gasum Oy
Lietehiili, pyrolyysi, haitta-aine, ravinne, ravinteiden talteenotto, HSY, Luonnonvarakeskus, Gasum Oy
DigiRaki – Digitaaliset välineet käyttöön ravinnekierrätyksen edistämiseksi maatiloilla
ProAgria Keskusten Liitto
DigiRaki, kierrätyslannoite, kierrätysravinne, logistiikka, saatavuus, kannattavuus, maatila, yhteistyö, ProAgria Keskusten Liitto
NORMA – Jätevesien ravinteet kiertoon turvallisesti ja tehokkaasti
Suomen ympäristökeskus
NORMA, jätevesi, ravinteet, ravinne, ravinteiden talteenotto, menetelmät, prosessi, innovaatio, kustannus, riski, Suomen ympäristökeskus
PYSTI – Pyrolyysituotteet lietelannan ravinnearvon turvaajina
Luonnonvarakeskus, ProAgria Keskusten liitto ry
PYSTI, lietelanta, pyrolyysi, lisäaine, haitta-aine, ravinteet, ravinnekierrätys, Luonnonvarakeskus, ProAgria Keskusten liitto ry
VesiHave – Vesitalouden hallinta vesiensuojelussa
Salaojituksen tutkimusyhdistys ry, Salaojayhdistys ry, Luonnonvarakeskus, Aalto-yliopisto, Sven Hallinin tutkimussäätiö, Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus
VesiHave, kuivatus, salaojitus, peltoviljely, pelto, ympäristövaikutus, ravinne, Salaojituksen tutkimusyhdistys ry, Salaojayhdistys ry, Luonnonvarakeskus, Aalto-yliopisto, Sven Hallinin tutkimussäätiö, Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus
HYKERRYS JA HYKERRYS 2 -hankkeet – Hyvän sadon kierrätyslannoitus
Helsingin yliopisto, Soilfood Oy, Ecolan Oy, HSY
HYKERRYS, HYKERRYS2, kierrätyslannoite, lannoitus, kasvintuotanto, peltoviljely, maatalous, Helsingin yliopisto, Soilfood Oy, Ecolan Oy, HSY