RAVINTEET

Fosfori

Fosfori vapautuu ravintoketjuun fosfaattikivestä rapautumisen seurauksena. Kasvit ottavat fosforin suoraan maaperästä ja vedestä. Fosfori kulkee koko ravintoketjun läpi ja vapautuu takaisin maaperään sienten ja bakteerien hajotustoiminnan kautta. Ekosysteemissä fosfori kiertää kymmeniä kertoja ennen kuin se päätyy vesistöjen pohjasedimentteihin kivettyäkseen vuosimiljoonien aikana takaisin fosfaattikiveksi, joka on käytännössä uusiutumaton (tai erittäin hitaasti uusiutuva) luonnonvara.

Fosfori

Neitseellisen fosforin määrä maapallolla on vakio. Sitä ei synny lisää, fosfori ainoastaan muuttaa muotoaan ja paikkaa. Fosfori sitoutuu maa-ainekseen, jonka mukana se huuhtoutuu vesistöihin ja kerrostuu vesistöjen pohjasedimenttiin. Kun happipitoisuus laskee vedessä, vapautuu fosforia pohjasta rehevöittäen vesistöä. Tämä on vesistön sisäistä kuormitusta. Jotta maataloudessa voitaisiin tuottaa elintarvikkeita jatkossakin, olisi fosforin saatavuudesta huolehdittava kehittämällä edelleen kierrätyslannoitteita. Kierrätyslannoitteita valmistetaan niin karjanlannasta kuin metsäteollisuuden jätteistä.

Klikkaa allaolevaa kuvaa avataksesi Prezi-esityksen “Fosforin kierto järvessä” ja tutustu fosforin kiertoon kokonaisvaltaisesti:

Kansikuva Prezi-esitykselle Fosforin kierto järvessä
Fosforin kierto järvessä (Prezi)